กิจกรรม/โครงการข่าวสารชาวเพชร

“สมาคมชาวเพชรบุรี” ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

Loading

วันนี้ (24 เม.ย.66) เวลา 14.00 น. ที่สมาคมชาวเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ก่อนเริ่มประชุมใหญ่ฯ นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมประชุมหารือกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ต่อมาเวลา 15.30 น. นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี พร้อมคณะกรรมการ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชี้แจงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาต่อสมาชิกสมาคมฯ พร้อมกำหนดกิจกรรมที่สำคัญๆ ที่จะขับเคลื่อนในการบริหารงานของสมาคมฯในปีนี้ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นพร้อมในกิจกรรมดังกล่าว